Вера Данаилова Янкова - безследно изчезнала през 1994 г. Жертва на комунистическият режим.

Медия

Част от: Дигитализиран архив на Съюз Истина - Папка 4

Заглавие
Вера Данаилова Янкова - безследно изчезнала през 1994 г. Жертва на комунистическият режим.